شرایط وارانتی طلایی استار گروشاپ


با سلام خدمت مشتریان محترم با توجه به اخذ نمایندگی از برندهای مختلف و شرایط وارانتی متفاوت آن ها تصمیم گرفتیم با توجه به برند محصولات برای هر محصول کارت گارانتی از یک ساله تا پنج ساله صادر کنیم.
با توجه به تجربیات اخیر و مراجعات زیاد افرادی که به طور مثال پنل رشد گیاهی را از شخص ثالث خریداری کرده و پس از مدتی پنل به مشکل خورده یا قطعه ای نیاز به تعویض داشته و عدم وجود قطعات این پنل ها در ایران و
عدم توانایی فروشنده در واردات قطعات عملا پنل غیر قابل استفاده بوده و موجب اتلاف وقت،هزینه و کشت خریدار شده است.
تفاوت خرید از نماینده و وارد کننده مستقیم دقیقا در خدمات پس از فروش مشخص می شود تمام فروشندگان کیفیت محصولات را تضمین میکنند ولی با پیش آمدن اولین مشکل توانایی آنها در حل آن مشکل قابل مقایسه است. اگر در طول مدت وارانتی مشکلی برای محصول خریداری شده پیش آمد با توجه به شرایط وارانتی، بدون هزینه آن را برای شما برطرف کنیم و اگر مشکل محصول فاقد شرایط وارانتی باشد هم با توجه به نوع آن با توافق طرفین قطعه مربوطه تعمیر یا تعویض خواهد شد.
هدف ما از کارت وارانتی طلایی اطمینان به کیفیت محصولاتمان و شرایط عالی وارانتی است و این مهم موجب اطمینان خاطر شما عزیزان از خرید و استفاده از محصولات ما می گردد. با استارگروشاپ با اطمینان خرید کنید. خدمات وارانتی برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارایه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد. ایراداتی که ناشی از طراحی، درست کار نکردن قطعات در طول دوره وارانتی بروز می نماید.
این خدمات در برگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.
وارانتی در شرایط زیر قابل اجرا نیست و هزینه تعمیر به عهده مشتری است:
1 : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ مواد شیمیایی ، نوسانات برق
2 : استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه
3 : دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نماینده استارگروشاپ تعمیر شوند
4 : هر نوع دستکاری ، کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام و کارت طلایی
در پایان این اطمینان را به شما می دهیم که ایراد ناشی از هر شرایطی باشد طبق توافق مورد برطرف میگردد.